Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWS) 2019

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWS) 2019 Uprzejmie informujemy wszystkich kontrahentów, że dniem 1 stycznia 2019 wprowadzamy w życie Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWS). Ze szczegółami OWS można zapoznać się na naszej stronie internetowej, w zakładce: JAKOŚĆ Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw dotyczą wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez EFT Sp. z o.o.…